Szkoleniowa rada pedagogiczna

Plan zajęć
  1. BHP
  2. Portale edukacyjne
  3. Test z matematyki, strona do tworzenia
  4. Test o danych osobowych
  5. Kody QR
  6. Wirtualna wystawa
  7. Elements 4D
  8. Prof Why
  9. Czy korzystamy na lekcjach?
Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) – system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk (jak aplikacja RjDj na iPhone).

http://www.ctadventure.com/

Na przykład, użytkownik AR może za pomocą półprzeźroczystych okularów obserwować życie toczące się na ulicach miasta jak również elementy wytworzone przez komputer nałożone na rzeczywisty świat.

Co potrzebujemy do wykorzystania ww aplikacji:
3 i 4. Komputer z dostępem do Internetu, konto na Kahoot.it i inwencję twórczą oraz czas.
5. Komputer z drukarką i dostępem do Internetu a uczniowie urządzenia mobilne: tablet, smartfon.
6 i 7. Wydrukowane plansze a uczniowie jak wyżej.
8. Program Prof Why, kamerka internetowa i rzutnik.